Ако използвате уеб сайта www.CABLE.bg се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.


Уеб сайта CABLE.bg използва "бисквитки"(cookies), за да предложи персонализиране на потребителите и да събира информация за използването на уеб сайта, също и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване.
Събирането на "бисквитки"(cookies) може да бъде изключено по всяко време от настройките на използвания браузър.

*Ако отхвърлите всички модули "бисквитки"(cookies), е възможно да попречите на някои страници да се показват правилно и да ограничите възможностите си за ползване на сайта.

Роял Електроникс Трейд ЕООД като собственик на сайта ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите от сайта да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в сайта материали в други сайтове е забранена. Предоставяната услуга от сайта е валидна за Република България.
Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез CABLE.bg , трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма.
  • Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване на CABLE.bg
  • Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от CABLE.bg, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред
CABLE.bg си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана поръчка, то ще бъде без разход за Клиента.

Права и отговорности на страните

Продуктите в CABLE.bg са ограничени само до посочените условия. Роял Електроникс Трейд ЕООД не поема гаранция за целостта и точността на публикуваната информация за изделията. Роял Електроникс Трейд ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени.
Част от информацията публикувана в CABLE.bg е възможно да се отнася до артикули, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас.

Ограничение на отговорността

CABLE.bg, неговите доставчици или трети лица не носят отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на CABLE.bg. В случай, че в следствие на използването на CABLE.bg, или продукти от него от ваша страна доведе до възникването на вреди ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.
С цел закупуването на продукти или услуги от CABLE.bg Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. CABLE.bg използва личната информация, единствено с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Понякога ние използваме изпратената от Вас информация, за да може да получим необходимите данни за изпълнение на Вашата заявка за продукти.
Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.
Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Роял Електроникс Трейд си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.
Промяна на цени на стоки
CABLE.bg има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, то CABLE.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива.

При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

Условия

Купувач, който има качеството потребител, има право в 14-дневен срок от доставката да върне поръчаната стока, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, при следните условия:
  • Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от Роял Електроникс Трейд защитни стикери.
  • Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.
  • До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Роял Електроникс Трейд, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя.
  • В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Роял Електроникс Трейд се задължава да му възстанови заплатената цена, в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари.
Роял Електроникс Трейд не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

Начин на плащане

Клиентът има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:

  • Наложен платеж - в брой при доставка
  • Банков превод по сметка на ТЪРГОВЕЦА

Поръчаната стока се изпраща със съответни на плащането документи.

Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане

ВАЖНО !!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Роял Електроникс Трейд не поема отговорност за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Фирмени магазини - работно време
гр. София
бул."Г.М.Димитров" 60,
Дианабад бл. 60
тел.:
0885 81 61 61

Работно време:
понеделник-петък: 9.00-19.30ч.
събота: 10.00-15.00ч.
Фирмени магазини - работно време гр. София
ул. "проф. Георги Брадистилов" 2
до ректората на Технически Университет
Продажби на ЕДРО и дребно

тел.: 0888 95 16 88

Работно време:
понеделник-петък: 9.00-18.00ч.